Melatih Kesabaran, Kejujuran Dan Sportifvtas Melalui Permainan Dankon/Congklak